TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE K PARK NGÀY 12/8/2017

Dự án The K Park đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Với tiến độ cập nhật ngày 12/8 Tòa K1 đang thi công cột tầng 3, Tòa K3 đang đổ sàn xong tầng 1 và đang thi công làm cột chuẩn bị đổ sàn tầng 2, Tòa K2 đã thi công xong sàn tầng 2

Tòa K1 đang đổ cột tầng 3

tiến độ tòa k1

Tòa K2 The K Park đang thi công cột tầng 3

tiến độ tòa k2 the k park

Tòa K 3 đã xong tầng 1 và đang tiếp tục làm cột tầng 2

tiến độ tòa k 3 the k park

Bài viết tham khảo thêm

Chung cư sunshine city

Chính sách dự án sunshine city