Mặt bằng dự án

MẶT BẰNG DỰ ÁN:

  • Dự Án The K Park Tòa K1 Vui Lòng Truy Cập Tại Đây
  • Dự Án The K Park Tòa K2 Vui Lòng Truy Cập Tại Đây